Bảng giá viện phí

No Danh mục khám Đơn vị tính Giá
1Khám mắt lâm sàng1 lần 100,000
2Khám mắt tiêu chuẩn1 lần 200.000
3Khám mắt chuyên sâu 1 lần 300.000
4Khám mắt Lasik 1 lần 1.000.000
5Khám mắt Tổng quát (Người nước ngoài ) 1 lần 500.000
6Khám mắt theo yêu cầu riêng (Chọn bác sỹ) 1 lần 300.000
7Khám mắt Chuyên gia 1 lần 1.000.000
8Thử kính 1 lần 100.000
9Đo nhãn áp 1 lần 50.000
10Đo khúc xạ 1 lần 50.000
11Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú trong 3 ngày 1 lần miễn phí
12Tái khám, theo dõi điều trị nội trú trong 01 tháng 1 lần miễn phí
13Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú trong 5 ngày 1 lần 50.000
14Đo thị trường tự động 1 mắt 150.000
15Chụp đáy mắt màu 1 lần 200.000
16Chụp đáy mắt có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch (không bao gồm thuốc) 1 mắt 360.000
17Siêu âm A (2M) 1 lần 100.000
18Siêu âm B (2M) 1 lần 100.000
19Siêu âm A, B (2m) 1 lần 150.000
20Đo độ dày giác mạc 1 mắt 300.000
21Chụp OCT1 mắt 300.000
22Chụp Topography 1 mắt 300.000
23Nghiệm pháp phát hiện sớm glôcôm 1 lần 100.000
24Đo tính công suất TTT nhân tạo 1 mắt 100.000
25Theo dõi nhãn áp 3 ngày liên tục 3 ngày 200.000
26Soi góc tiền phòng 1 lần 100.000
27Ảnh sinh hiển vi (ảnh 13x18) 1 ảnh 100.000
28Hội chẩn chuyên khoa sâu 1 lần 300.000
29Tập nhược thị (10 buổi) 1 lần 2.000.000